Dekalog Konsumenta

Trend zwiększania ochrony konsumenta w sporach z przedsiębiorcami doprowadził do kolejnych zmian w polskim prawie. Jako słabsza strona w relacji z przedsiębiorcą zyskałeś nowe uprawnienia. Oto kilka wskazówek, jak mądrze z nich korzystać.

  1. Podczas dochodzenia swoich praw nigdy nie kieruj się emocjami. Wskazuj rzeczowe argumenty. Wykrzykiwanie epitetów typu „oszuści”, „złodzieje” nie pomoże w załagodzeniu sporu.
  2. Pracownicy przedsiębiorcy z zasady na tyle znają przepisy, na ile ich wyszkolono. Ich działania wobec klientów często sprowadzają się do postępowania zgodnie z procedurami przyjętymi w danej organizacji. Jeśli masz pretensje do pracodawcy, nie wyżywaj się na pracownikach.
  3. Jeśli przedsiębiorca twierdzi, że istnieje zasada, która wzbudza Twoje podejrzenia, a potem dodaje „takie jest prawo”, dopytaj, w jakim akcie prawnym taka zasada się znalazła. Jeśli masz przy sobie smartfona z dostępem do internetu, będziesz w stanie od razu zweryfikować, czy przedsiębiorca ma rację.
  4. Zapisz w pamięci telefonu numery infolinii konsumenckiej oraz właściwego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Niestety możesz na nie dzwonić tylko w określonych godzinach, jednak kto wie, kiedy okażą Ci się potrzebne?
  5. Jeśli przedsiębiorca w sporze z Tobą powołuje się na zapisy w swoim regulaminie lub stosowanym przez niego wobec klientów druku, które wydają Ci się podejrzane, sprawdź, czy podobne zapisy nie zostały uznane za klauzule niedozwolone.
  6. Nie każde naruszenie Twoich praw jest działaniem zamierzonym przez przedsiębiorcę, który chce wykorzystać nieświadomość klientów. Wiele takich zdarzeń jest skutkiem zwykłego ludzkiego błędu. Weź to pod uwagę, zanim zdecydujesz, w jaki sposób chcesz prowadzić spór. Niektórzy przedsiębiorcy rozwiązują problemy w sposób bardzo korzystny dla konsumenta, zyskując stałego klienta.
  7. W określonych prawem przypadkach możesz zwrócić zakupiony towar bez uzasadnienia. Warto zastanowić się nad zasadnością takich zakupów przed zawarciem umowy sprzedaży. Zwrot z powodu zwykłej zmiany zdania zabiera cenny czas i Tobie, i przedsiębiorcy.
  8. Prawo określa, jakie masz uprawnienia w przypadku naruszenia przepisów przez przedsiębiorcę. Możesz jednak zgodnie z zasadą swobody umów dokonać z przedsiębiorcą innych ustaleń. Jeśli w wyniku reklamacji na podstawie rękojmi sprzedawca zaproponuje Ci zwrot 100% wartości ceny albo przedpłaconą kartę podarunkową z kwotą 150% ceny towaru, możesz zdecydować się również na to drugie rozwiązanie. Przedsiębiorca nie może natomiast zakazać Ci skorzystania z uprawienia określonego ustawą.
  9. Nie wyrzucaj paragonów, kart gwarancyjnych ani innych dokumentów, które mogą stanowić dowód zawarcia umowy z przedsiębiorcą lub potwierdzają jej treść. Oświadczenia i zapewnienia przedsiębiorcy złożone w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej są trudne do udowodnienia. Jeśli to możliwe, dokumentuj fakt naruszenia Twoich praw np. na zdjęciach.
  10. Czytaj treść umów, zanim je podpiszesz.