Inna cena na metce, inna przy kasie

Dzięki postępowi technologii już nawet niewielkie sklepy dysponują czytnikami kodów kreskowych przy kasie. Co zrobić, jeżeli cena na metce towaru nie pokrywa się z wartością wskazaną przez system?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca detaliczny lub usługodawca ma obowiązek uwidocznić w miejscu sprzedaży lub świadczenia usług cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi. Ceny mają być uwidocznione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.

Ceny mogą pojawić się na towarze, przy nim lub w jego bliskości, a w szczególności: na wywieszce, w cenniku lub katalogu, na obwolucie lub jako napis czy też nadruk na opakowaniu. W przypadku towarów wycenianych według objętości, masy, długości lub powierzchni podaje się tylko cenę jednostkową (np. za 1 kilogram). Jeżeli więc kupujesz cukierki na wagę, powinny być one oznaczone ceną za kilogram lub za 100 gramów. Natomiast opakowanie makaronu o wadze 500 gramów powinno być oznaczone ceną za opakowanie oraz ceną jednostkową za kilogram produktu.

Niestety zdarza się, że cena wskazana w ten sposób różni się od kwoty, jaką pokazuje system przy kasie. W takim wypadku jako konsument możesz domagać się sprzedaży po niższej cenie. Zgodnie z art. 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

W przypadku usług ceny podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Może to być cena za jedną usługę lub odpowiednia stawka (np. za kilometr, za godzinę itp.). Ceny takie muszą być kompletne – przedsiębiorca nie może doliczyć do nich kolejnych opłat będących składowymi ceny usługi, o których nie było mowy w cenniku. Usługodawca musi powiadomić Cię o tym, że cena materiałów lub towarów nie wchodzi w skład ceny usługi. Ewentualne koszty dojazdu koniecznego do wykonania usługi muszą zostać zestawione i wycenione osobno. Usługodawca musi również przedstawić Tobie cennik usług w formie pisemnej lub elektronicznej przed wykonaniem usługi, jeśli wykonuje ją wyłącznie u Ciebie (np. przed przystąpieniem do malowania ścian przez malarza pokojowego).

Jeśli cena nie została uwidoczniona we wskazany wyżej sposób, przedsiębiorcy grozi wysoka kara pieniężna, nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Myślę jednak, że nie warto zgłaszać Inspekcji każdego jednostkowego wypadku braku ceny, zwłaszcza jeżeli pracownik przedsiębiorcy po zwróceniu uwagi na nieprawidlowe podanie ceny nie odmawia sprzedaży towaru lub wykonania usługi po cenie korzystnej dla klienta.

Są przedsiębiorcy, które stale i w sposób oczywisty lekceważą wskazane obowiązki – nie z braku świadomości prawnej, lecz z oszczędności na liczbie pracowników lub w wyniku złej organizacji pracy, co skutkuje ogólnym bałaganem na półkach sklepowych i błędnym wskazaniem cen lub ich brakiem. Dodatkowo pracownicy takich przedsiębiorców często nie są przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących cen towarów i usług, co powoduje, że odmawiają klientom skorzystania z ich praw. Kontrola Inspekcji, przeprowadzona w takich miejscach, może rzeczywiście poprawić sytuację konsumentów będących klientami tych przedsiębiorców.

Natomiast moim zdaniem nie warto składać skarg w przypadku pojedynczego zaniedbania będącego skutkiem zwykłej ludzkiej pomyłki. Co więcej, powszechną praktyką wśród przedsiębiorców prowadzących większe sieci handlowe jest przerzucanie kosztów takich pomyłek na swoich pracowników.

Więcej informacji znajdziesz w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w wydanym do niego rozporządzeniu w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Podziel się!
Facebook
Google+
Google+
RSS
Newsletter
SHARE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *