Jak odzyskać pieniądze za odwołany lub opóźniony lot?

Dawno, dawno temu, w czasach śmiesznie tanich biletów lotniczych, razem z kolegami ze studiów wpadliśmy na szalony pomysł wybrania się na wieczorne piwo do Szwecji. Pech chciał, że nasz samolot nie mógł odlecieć punktualnie z powodu usterki technicznej. Ostatecznie dolecieliśmy na miejsce ze sporym opóźnieniem – 3 godziny i 9 minut. Niestety z winy przewoźnika do dnia dzisiejszego nie było mi dane zobaczyć Szwecji w świetle dnia, natomiast udało mi się samodzielnie uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot. Jeśli i Ciebie spotkała podobna sytuacja, nie musisz uciekać się do pomocy kancelarii odszkodowawczych ani profesjonalnych kancelarii prawniczych – prawdopodobnie doskonale poradzisz sobie sam.

opóźnienie lotu

Lot opóźniony – czyli jaki?

Odszkodowania w postaci kwot o stałych kwotach (250, 400 albo 600 euro) są przyznawane od 2009 roku na podstawie wyroku ówczesnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Do tego czasu odszkodowanie bez udowodnienia dodatkowej szkody przysługiwało za odwołanie lotu. ETS uznał, że odszkodowanie w tej samej wysokości powinno przysługiwać podróżnym, których przylot do miejsca docelowego został opóźniony o co najmniej 3 godziny.

Możesz dochodzić takiego odszkodowania, jeżeli:

  • wylot miał miejsce na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo
  • wylot miał miejsce poza terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, a przylot – na tym terytorium, jeśli przewoźnikiem był przewoźnik unijny.

Do terytorium kraju członkowskiego należą też m. in. Wyspy Kanaryjskie, Madera i Azory. Ponadto rozporządzenie dotyczy także Szwajcarii.

Przewoźnik może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie, jeżeli wykaże, że było one skutkiem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć mimo zastosowania wszelkich racjonalnych środków. Nie otrzymasz więc odszkodowania, jeżeli przewoźnik udowodni, że opóźnienie zostało spowodowane np. warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wylot.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za opóźnienie jest analogiczna do wysokości odszkodowania za odwołanie lotu, która zgodnie z przepisami unijnymi wynosi:

  • 250 euro dla pasażera lotu o długości do 1500 km,
  • 400 euro dla pasażera lotu na terenie Unii Europejskiej o długości ponad 1500 km albo dla pasażera lotu z albo do Unii Europejskiej o długości ponad 1500 km do 3500 km,
  • 600 euro dla pasażera innego lotu, który spełnia warunki wspomniane w poprzednim akapicie.

Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi), chyba że zgodzisz się na piśmie na wypłatę np. w formie bonów na loty.

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie

W pierwszej kolejności musisz złożyć reklamację u przewoźnika. Jeszcze kilka lat temu wysyłałam do Irlandii list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, a przewoźnik w odpowiedzi napisał wiadomość e-mail na adres używany do rezerwacji, że… nie rozumie po polsku. (Zgadnij, w jakim języku prowadzona była sprzedaż biletów?) Obecnie przewoźnicy sami często udostępniają na swoich stronach formularze kontaktowe dotyczące roszczeń m. in. z tytułu opóźnienia lotu, nie wymagając już używania języka angielskiego.

Nie znam statystyk, ale nie słyszałam o przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu opóźnienia lotu przez tanią linię lotniczą (co zdarza się dużo częściej u tradycyjnych przewoźników). Jeśli otrzymasz odpowiedź odmowną i uważasz, że przewoźnik odmówił Ci wypłaty niesłusznie, labo też nie otrzymałeś odpowiedzi w ciągu 30 dni, masz trzy możliwości:

  1. postępowanie przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego (albo odpowiednikiem ULC w kraju wylotu)

Ta opcja jest wygodna zwłaszcza, jeżeli wylot miał miejsce w Polsce – wystarczy wydrukować i uzupełnić formularz skargi ze strony ULC oraz załączyć kopie takich dokumentów, jak reklamacja, odpowiedź przewoźnika oraz potwierdzenie rezerwacji (np. karta pokładowa, którą okazujesz przy wejściu na pokład samolotu) oraz przesłać do rozpatrzenia do ULC. W przypadku wylotu z innego kraju członkowskiego zwracamy się do odpowiednika ULC w tym kraju (pełna lista). Jeżeli wylot miał miejsce poza terytorium Unii Europejskiej i Szwajcarii, złóż skargę do urzędu odpowiedniego dla miejsca przylotu.

Przykład: Jesteś pasażerem lotu z Bangkoku do Wiednia. Przewoźnik ma siedzibę w Austrii. Lot opóźnił się o ponad trzy godziny. W odpowiedzi na Twoją reklamację przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że zaistniały nadzwyczajne okoliczności w postaci nagłej usterki technicznej samolotu, której przewoźnik nie mógł przewidzieć ani zapobiec za pomocą racjonalnych środków. Składasz skargę za pomocą strony odpowiedniego austriackiego urzędu, który ma niemiecką nazwę, ale strona i formularz skargi są po angielsku. Urząd stwierdza, że usterka techniczna zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może być uznana za nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu odpowiedniego rozporządzenia, a co za tym idzie, przewoźnik naruszył Twoje prawa i ma obowiązek wypłaty odszkodowania.

  • postępowanie cywilne

Jeśli chcesz samodzielnie dochodzić swoich praw w sporze z przewoźnikiem, nie polecam wszczynania postępowania cywilnego. Jest ono płatne (w tym wchodzą w grę koszty zastępstwa procesowego, poniesione przez drugą stronę) i bardziej sformalizowane. Do wszczęcia postępowania przed sądem namawiają liczne kancelarie odszkodowawcze, które liczą na wysokie zarobki (20-30% kwoty przyznanego Ci odszkodowania oraz koszty zastępstwa procesowego, zasądzone prez sąd). Co ciekawe, takie kancelarie podejmują się z zasady tylko spraw, co do których wygrania mają praktycznie pewność. Jeżeli więc zgłosi się do Ciebie przedstawiciel takiego podmiotu, prawdopodobnie opóźnienie lotu, którego byłeś pasażerem, uprawnia do otrzymania odszkodowania. Zwrócenie się w takiej sytuacji do ULC pozwoli Ci zaoszczędzić kwotę wynagrodzenia, którą zażyczyłby sobie taki podmiot odszkodowawczy.

  • alternatywne rozstrzyganie sporów

Istnieją różne sposoby ugodowego rozstrzygnięcia sporu z przewoźnikiem. Jeśli kupiłeś bilet przez internet, możesz skorzystać z internetowego rozstrzygania sporów. Ta platforma pozwoli Ci znaleźć adekwatny podmiot, który może pomóc Ci rozwiązać w sposób polubowny spór z przedsiębiorcą, dotyczący zakupu towaru lub usługi przez internet.

To samo opóźnienie, różne prawa pasażerów

Jak już wiesz, w przypadku opóźnienia pociągu możesz otrzymać odszkodowanie nie w postaci sztywno określonej kwoty, lecz w kwocie stanowiącej 25% albo 50% ceny biletu. Co ciekawe, rekompensaty za opóźnienie lotów i pociągów zostały uregulowane przepisami unijnymi, jednak przepisy te ogromnie się różnią.

Przykład: Bilet lotniczy oraz bilet kolejowy na podróż z Krawkowa do Warszawy kosztują ok. 150 zł. Za ponad trzygodzinne opóźnienie samolotu z Krakowa do Warszawy należy Ci się zgodnie z przepisami unijnymi 250 euro odszkodowania. Jeśli podróżujesz pociągiem, w przypadku analogicznego opóźnienia otrzymasz 50% ceny biletu, czyli 75 zł.

Moim zdaniem z jednej strony uzależnianie wysokości odszkodowania za stracony czas od ceny biletu nie jest właściwe, jednak z drugiej – odszkodowania za opóźnione loty wydają się zawyżone, zwłaszcza że w przypadku poniesienia dalszych szkód (np. spóźnienia na spotkanie biznesowe) możesz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Wydaje się też, że przewoźnicy nie są traktowani w analogiczny sposób.

Który sposób określania wysokości odszkodowania jest według Ciebie bardziej sprawiedliwy? Czekam na Twoją opinię w komentarzu!

Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. oraz w wytycznych do tego rozporządzenia, a także na stronie Urzędu Lotnicwa Cywilnego.

Podziel się!
Facebook
Google+
Google+
RSS
Newsletter
SHARE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *