Kancelaria odszkodowawcza a kancelaria prawna. Do kogo się zwrócić po pomoc?

Usługi kancelarii prawnej kojarzą się z doświadczonymi praktykami prawa i wysokimi cenami, wykraczającymi często poza finansowe możliwości przeciętnego Polaka. Jednak w trudnej sytuacji życiowej doradca prawny zaoferuje Ci natychmiastową pomoc bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów. Czym jest właściwie kancelaria odszkodowawcza i czy warto korzystać z jej usług?

(Do)radca prawny

W przypadku kancelarii prawnej (adwokackiej, radcowskiej) możesz być pewien, że Twoją sprawę prowadzi osoba po studiach prawniczych – adwokat, radca prawny albo pozostający pod nadzorem pracodawcy aplikant, który dąży do uzyskania tytułu zawodowego.

Kancelaria odszkodowawcza może być kancelarią prawną (prowadzoną przez adwokata albo radcę prawnego) specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań. Jednak znacznie częściej jest to działalność prowadzona przez osoby niemające z prawem wiele wspólnego. Oferty pracy w takich przedsiębiorstwach, dotyczące stanowisk o nazwach: doradca klienta, specjalista ds. odszkodowań, referent ds. prawnych, reprezentant firmy, przedstawiciel handlowy… – zawierają wymóg wykształcenia średniego, doświadczenia w sprzedaży, umiejętności negocjacyjnych i nastawienia na sukces. Takie osoby mają przekonać potencjalnych klientów do współpracy i – co najważniejsze – skłonić ich do podpisania umowy i pełnomocnictwa.

Bezpieczeństwo

Każdy adwokat i radca prawny, o ile chce wykonywać swój zawód, musi opłacać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ten wymóg nie dotyczy przedsiębiorstw odszkodowawczych, które mogą, ale nie muszą wykupić ubezpieczenia dobrowolnego. Przy czym kto według Ciebie szybciej popełni błąd skutkujący poniesieniem szkody przez klienta – prawnik wpisany na listę adwokatów albo radców prawnych czy pracownik kancelarii odszkodowawczej?

Co więcej, adwokaci i radcowie prawni, a nawet aplikanci adwokaccy i radcowscy, należą do odpowiednich samorządów zawodowych i mają obowiązek przestrzegania odpowiednich kodeksów etyki. Tymczasem kancelaria odszkodowawcza nie jest nadzorowana przez żaden organ państwowy ani samorządowy.

Wynagrodzenie

Tutaj dochodzimy, jak mogłoby się wydawać, do największego atutu kancelarii odszkodowawczych.

Adwokaci i radcowie prawni pobierają wynagrodzenie za poradę prawną, natomiast honorarium za reprezentację przed sądem jest ustalane odgórnie w odpowiednich przepisach prawa, przy czym pełnomocnik może z klientem ustalić wyższą stawkę niż wynikająca z przepisów lub zaproponować prowadzenie sprawy pro bono. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia są znane od początku, a ostateczna kwota zależy np. od tego, czy sprawa skończy się wyrokiem w I instancji, czy klient zdecyduje się na złożenie apelacji itp.

Przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych tłumaczą klientom, że w przeciwieństwie do tradycyjnych usług prawniczych ich przedsiębiorstwo nie pobiera żadnych opłat w przypadku przegrania sprawy, natomiast po wygranej domaga się kwoty stanowiącej wskazany w umowie procent wygranej. Oznacza to, że klient nie ponosi ryzyka konieczności zapłaty kosztów bez uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania.

Jednak warto wziąć pod uwagę, ile będzie kosztować Cię pomoc prawna, jeżeli wyrok będzie dla Ciebie korzystny. Przy założeniu, że wartość przedmiotu sporu wynosiła 50 000 zł (na przykład jeżeli domagałeś się zadośćuczynienia w takiej kwocie za doznaną krzywdę), minimalna stawka honorarium adwokata lub radcy prawnego na dzień tworzenia niniejszego wpisu wynosi 3 600 zł. W zależności od tego, jakiego prawnika wybierzesz, możesz zobowiązać się umownie do wypłacenia większego wynagrodzenia. Tymczasem w przypadku kancelarii odszkodowawczej, jeżeli zażąda np. 20% uzyskanej kwoty (a zdarzają się znacznie wyższe prowizje), zapłacisz kancelarii 10 000 zł. Z tej kwoty kancelaria zapłaci 3 600 zł wybranemu przez siebie prawnikowi prowadzącemu sprawę, a reszta będzie stanowiła jej wynagrodzenie.

Należy przy tym zauważyć, że w opisanej sytuacji sąd zasądzi na Twoją rzecz również koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika w wysokości stawki minimalnej. Jeżeli więc jesteś reprezentowany przez wybranego przez siebie adwokata albo radcę prawnego, otrzymujesz wywalczone zadośćuczynienie w całości dla siebie (o ile nie umówiłeś się na honorarium wyższe od stawki minimalnej), podczas gdy wynagrodzenie kancelarii umniejsza tę kwotę.

W przypadku przegranej sprawy kancelaria odszkodowawcza rzeczywiście nie obciąży Cię żadnymi kosztami (chyba że odmienne postanowienie zostało zawarte w umowie). Oznacza to, że takiemu przedsiębiorstwu po prostu nie opłaca się prowadzić spraw, które nie mają znacznych szans na wygraną. Jeżeli więc taka kancelaria zainteresowała się Twoim przypadkiem, prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia jest duże. Co za tym idzie, warto dochodzić takiego roszczenia – także z pomocą wybranego przez Ciebie adwokata albo radcy prawnego, a jeżeli czujesz się na siłach – nawet samodzielnie.

Poszukiwanie klienta

Istnieje jeszcze jedna istotna różnica między kancelarią odszkodowawczą a tradycyjną kancelarią prawną: sposób pozyskiwania klientów. Kodeks etyki adwokackiej w chwili publikacji niniejszego wpisu wyraźnie zabrania korzystania z reklamy oraz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu. Analogiczne przepisy dotyczące radców prawnych są nieco mniej restrykcyjne, jednak i tutaj istnieje zakaz m. in. narzucania się potencjalnemu klientowi lub wykorzystania łatwowierności.

Tymczasem pracownicy kancelarii odszkodowawczych, szukający klientów, często stosują sposoby niemające nic wspólnego ze zwykłą uczciwością i poszanowaniem prywatności klientów. Można ich znaleźć w szpitalach, na pogrzebach i w miejscach katastrof. Nieoceniona może okazać się dobra znajomość z policjantami, ratownikami medycznymi, a nawet księżmi. Ludzka tragedia może okazać się źródłem zarobku, a emocje związane z nagłym wypadkiem ułatwią zdobycie zaufania poszkodowanego.

Moim zdaniem to właśnie niejasne zasady pozyskiwania klientów są największą wadą kancelarii odszkodowawczych. O ile z zasadami dotyczącymi wynagrodzenia i kompetencji pełnomocnika każdy rozsądny klient może zapoznać się przed podpisaniem umowy i świadomie podjąć decyzję o korzystaniu z usług takiego, a nie innego podmiotu, to wykorzystywanie wzburzenia i braku możliwości podjęcia korzystnego dla siebie wyboru przez klienta jest po prostu nieetyczne. Nie wspominając już o przypadkach przekazywania danych osobowych poszkodowanych przez np. funkcjonariuszy biorących udział w akcji ratowniczej…

Jako prawnik zajmujący się obecnie naukowo i zawodowo odpowiedzialnością cywilną nie tylko nie skorzystałabym z pomocy kancelarii odszkodowawczej, ale również nie chciałabym w takim przedsiębiorstwie pracować, właśnie ze względu na stosunek do klientów.

Czekam na Twoją opinię dotyczącą korzystania z pomocy prawnej przez różne podmioty rynku usług prawnych!

 

Podziel się!
Facebook
Google+
Google+
RSS
Newsletter
SHARE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *