Jak napisać wniosek do Rzecznika Finansowego?

W poprzednim wpisie przeczytałeś, jak złożyć reklamację do banku lub ubezpieczyciela. Jeżeli odpowiedź podmiotu Cię nie zadowoliła (lub nie została w ogóle udzielona w terminie), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o interwencję do Rzecznika Finansowego, który może wystąpić do podmiotu w celu ochrony Twoich interesów. Jak napisać taki wniosek?

Minimum formalności

Wniosku nie trzeba składać na żadnym specjalnym formularzu, choć Rzecznik Finansowy udostępnił pomocniczo wzór takiego wniosku w bazie wzorów pism.

Wniosek musi zawierać Twoje dane osobowe i teleadresowe. Niezbędny jest opis sporu, w tym przyczyny sporu i Twojej argumentacji oraz dotychczasowej komunikacji z podmiotem. Jeżeli więc ubezpieczyciel odrzucił Twoją reklamację dotyczącą wysokości przyznanego odszkodowania, we wniosku powinieneś napisać zarówno, jak wysokiego odszkodowania się domagasz i z jakiego powodu, czy złożyłeś reklamację oraz czy otrzymałeś na nią odpowiedź i dlaczego Cię ona nie zadowala.

Do wniosku zdecydowanie warto załączyć kopie dokumentów istotnych w sprawie: reklamacji, odpowiedzi na reklamację, ale też np. umowy kredytowej albo umowy ubezpieczenia. Jeśli przyczynę sporu oraz swoje stanowisko opisałeś szczegółowo w reklamacji, której kopię załączysz do wniosku, w treści wniosku możesz się do niej odnieść, nie kopiując całego opisu sprawy.

Załączenie reklamacji i odpowiedzi na reklamację pozwoli też ocenić Rzecznikowi Finansowemu, czy podmiot udzielił odpowiedzi na reklamację zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi treści i terminu udzielenia odpowiedzi.

Jak doręczyć wniosek do Rzecznika Finansowego?

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego powinien mieć formę pisemną i zostać przez Ciebie podpisany. Możesz go doręczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Możesz też podpisać elektronicznie wniosek lub zeskanować wniosek podpisany osobiście i przesłać go pocztą elektroniczną na adres biuro@rf.gov.pl.

Co dalej?

Rzecznik Finansowy może:

  • wystąpić do podmiotu w celu ochrony Twoich interesów,
  • wskazać Ci, jakie prawa i środki działania Ci przysługują,
  • przekazać sprawę według właściwości – np. do UOKiK,
  • wskazać Ci możliwość przeprowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego,
  • nie podjąć czynności – w praktyce dotyczy to spraw oczywiście bezzasadnych, np. jeśli żądasz wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, a zawarłeś  jedynie umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Rzecznik Finansowy nie może zmusić podmiotu do spełnienia Twojego żądania – nie może wydawać wyroków tak jak sąd. Podmiot nie może jednak odmówić np. przesłania dokumentów żądanych przez Rzecznika Finansowego, dzięki czemu uzyskasz materiał dowodowy przydatny w postępowaniu sądowym. W przypadku braku zmiany stanowiska podmiotu Rzecznik poinformuje Cię o dalszych krokach prawnych, jakie możesz podjąć, oraz o swoim stanowisku w sprawie.

Pamiętaj!
  • Nie załączaj oryginalnych dokumentów. Rzecznikowi Finansowemu wystarczą kserokopie lub skany. Oryginały mogą Ci się przydać w ewentualnym postępowaniu sądowym.
  • Wyraźnie określ, jakie jest Twoje żądanie wobec podmiotu – powinno być tożsame z żądaniem wskazanym w reklamacji.
  • Rzecznik Finansowy nie będzie mógł wystąpić w Twoim imieniu do podmiotu, póki nie zostanie przeprowadzone postępowanie reklamacyjne.
Podziel się!
Facebook
Google+
Google+
RSS
Newsletter
SHARE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *