Jak odzyskać pieniądze za opóźnienie pociągu?

„Informujemy, że opóźnienie może ulec zmianie”. Brzmi znajomo?

opóźnienie pociągu

Niestety mimo postępu technologicznego komunikaty o opóźnieniach pociągów nadal nie zaskakują. Awaria linii na drugim końcu Polski może spowodować, że nie dojedziesz do pracy, nie odwiedzisz rodziny, a nawet spóźnisz się na samolot i nie polecisz na urlop.

Pociągi dalekobieżne

Na szczęście prawo unijne zapewnia uzyskanie rekompensaty w przypadku znacznego opóźnienia niektórych pociągów:

 • od 60 do 119 minut – zwrot 25% ceny biletu,
 • od 120 minut – zwrot 50% ceny biletu.

Czas opóźnienia liczy się na podstawie różnicy między godziną planowanego i rzeczywistego przyjazdu do stacji docelowej. Jeżeli więc wybierasz się do stacji Kraków Główny i Twój pociąg zamiast o godz. 20.00 dotrze na miejsce o godz. 22:30, przysługuje Ci zwrot w wysokości 50% ceny biletu. Nieistotne jest więc, z jakim opóźnieniem Twój pociąg odjedzie ze stacji początkowej, lecz jakie miał opóźnienie w chwili przyjazdu na stację, na której chcesz wysiąść.

Nieistotne jest, czy przewoźnik kolejowy ponosi winę za opóźnienie. Rekompensata na podstawie przepisów unijnych przysługuje Ci nawet wtedy, kiedy przyczyną opóźnienia była śnieżyca lub wichura – przewoźnik nie może zasłaniać się słynnym „taki mamy klimat”.

Opisana wyżej możliwość niestety dotyczy jedynie pociągów dalekobieżnych. Są to pociągi Intercity (klasy EIP, EIC, IC oraz TLK) oraz InterRegio Przewozów Regionalnych. Dodatkowo do tej kategorii zaliczają się też wszystkie pociągi międzynarodowe w podróżach na terenie Unii Europejskiej. Taka rekompensata nie przysługuje natomiast w odniesieniu do pociągów regionalnych, podmiejskich ani miejskich.

Co więcej, domagać się można jedynie rekompensaty w kwocie co najmniej 4 euro. Jeżeli wysokość rekompensaty obliczona zgodnie z powyższymi zasadami  jest niższa niż ta kwota, rekompensata nie przysługuje.

Aby otrzymać rekompensatę, należy złożyć do przewoźnika reklamację. Pismo reklamacyjne można napisać samodzielnie albo skorzystać z formularza przygotowanego przez przewoźnika (taki formularz można pobrać ze strony PKP Intercity, podobnego formularza nie znalazłam na stronie Przewozów Regionalnych). Pismo musi zawierać następujące elementy:

 • data sporządzenia pisma,
 • nazwa i adres przewoźnika,
 • Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • tytuł reklamacji,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • kwotę roszczenia – osobno dla każdego biletu, jeżeli reklamujesz przejazdy dokonane na podstawie większej ilości biletów,
 • wykaz załączników,
 • podpis,
 • oryginał biletu lub – w przypadku biletów zakupionych w systemie internetowym Intercity – numer transakcji.

Pamiętaj, aby zaznaczyć na bilecie, że chcesz otrzymać rekompensatę w formie przelewu podanej kwoty na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. W innym wypadku przewoźnik może przekazać Ci bon zniżkowy na kolejny przejazd.

Jeżeli kupiłeś bilet w kasie, w biletomacie albo u konduktora, załącz oryginał biletu (możesz go wcześniej zeskanować lub skserować). Poświadczenie opóźnienia danego pociągu przez konduktora nie jest konieczne, gdyż przewoźnicy są zobowiązani do posiadania dokładnych danych o opóźnieniach pociągów w swoich systemach informatycznych. Warto jednak pamiętać, o której godzinie pociąg rzeczywiście dojechał do stacji docelowej, tak abyś wiedział, jaki czas opóźnienia i jaką kwotę roszczenia wpisać w treści reklamacji.

Przejazdy na podstawie biletów kupionych przez systemy internetowe przewoźników można reklamować poprzez e-mail, o czym zarówno PKP Intercity, jak i Przewozy Regionalne informują na swoich stronach internetowych. Reklamację w formie papierowej możesz złożyć w każdej kasie biletowej sprzedającej bilety danego przewoźnika (chociaż z mojego doświadczenia wynika, że w dużych miastach panie kasjerki uważają, że ten obowiązek ich nie dotyczy, skoro na dworcu istnieje Centrum Obsługi Klienta – nawet, jeżeli jest już zamknięte) lub listownie na adres przewoźnika.

Przewoźnik udzieli Ci odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni. W przypadku reklamacji dotyczących połączeń międzynarodowych w wyjątkowych sytuacjach czas ten może wydłużyć się do trzech miesięcy.

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

Powyższe zasady dotyczą pociągów dalekobieżnych. Czy to oznacza, że nie masz szans na uzyskanie czegokolwiek z powodu opóźnienia pociągu regionalnego lub podmiejskiego?

Niezależnie od opisanej regulacji, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego możesz dochodzić odszkodowania. W takim przypadku musisz jednak udowodnić przewoźnikowi, że Twoje żądanie pozostaje w związku z faktycznie poniesioną i udokumentowaną szkodą. Kwota ewentualnego odszkodowania nie jest w tym przypadku określona z góry ani zależna od ceny biletu.

Jeżeli w wyniku opóźnienia pociągu nie zdążyłeś na samolot i musiałeś zapłacić za późniejszy lot, możesz żądać zwrotu ceny biletu lotniczego, który musiałeś dokupić ze względu na opóźnienie pociągu, oraz ewentualnych oddatkowych kosztów. Jednak w takim wypadku przewoźnik może powoływać się np. na to, że nie zaplanowałeś rozsądnego odstępu czasowego między przyjazdem pociągu a odlotem samolotu.

Aby otrzymać odszkodowanie, będziesz musiał udowodnić poniesienie szkody z powodu opóźnienia pociągu (np. bilet na samolot, na który nie zdążyłeś). W przeciwieństwie do rekompensaty, odszkodowanie przysługuje nie za samo opóźnienie, lecz za spowodowaną nim szkodę.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 roku wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od tego, czy przewoźnik ponosi winę za opóźnienie.

Odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego należy Ci się niezależnie od rekompensaty na podstawie przepisów unijnych. Możesz dochodzić wypłaty z tytułu odszkodowania oraz rekompensaty – osobno lub w jednym wystąpieniu do przewoźnika. Przewoźnik nie może zmniejszyć wartości wypłaty jednego ze świadczeń z tytułu wypłaty drugiego z nich (np. nie może pomniejszyć odszkodowania z powodu uprzedniego wypłacenia rekompensaty.

 

Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007.

Podziel się!
Facebook
Google+
Google+
RSS
Newsletter
SHARE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *