Uzyskaj pomoc

Szukasz bezpłatnej pomocy prawnej w sporze z przedsiębiorcą? Sprawdź, gdzie ją znajdziesz.

 

Spory konsumenckie

W przypadku indywidualnego sporu z przedsiębiorcą możesz udać się do odpowiedniego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Rzecznik konsumenta działa w każdym powiecie oraz w każdym mieście na prawach powiatu.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące działalności przedsiębiorców zajmujących się handlem, możesz skontaktować się z odpowiednim wojewódzkim inspektoratem inspekcji handlowej.

Dodatkowo możesz szukać pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad (porady@dlakonsumentow.pl), a w sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów możesz skontaktować się z Infolinią Konsumentów pod numerem 801 440 220.

 

Spory z instytucją finansową

Pomocy osobom fizycznym (nie tylko konsumentom) w sporach z podmiotami rynku finansowego udziela Rzecznik Finansowy. Możesz opisać swój problem w wiadomości e-mail i wysłać ją na adres: porady@rf.gov.pl lub zadzwonić na odpowiednią infolinię (w zależności od rodzaju problemu). Dokładne informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Spory z przewoźnikiem

W przypadku sporu z przewoźnikiem kolejowym skontaktuj się z Urzędem Transportu Kolejowego. Numer infolinii: 801 044 080, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl. Informacje na temat Twoich praw znajdziesz tutaj.

Natomiast w sporze z przewoźnikiem lotniczym pomoże Ci Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nr infolinii ULC dla pasażerów to 22 520 72 34. Przed złożeniem skargi na przewoźnika zapoznaj się z tym poradnikiem.

W przypadku nieuznania reklamacji przez przewoźnika autokarowego możesz złożyć skargę do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a w przypadku przewoźników mających siedzibę w innym kraju Unii Europejskiego, Norwegii lub Islandii – do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Spory z dostawcą usług telekomunikacyjnych lub operatorem pocztowym
W tego typu sporach pomoże Ci Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nr infolinii CIK to 22 330 40 00. Możesz też napisać wiadomość na adres cik@uke.gov.pl.
Spory dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej
W prowadzeniu sporu wynikającego z naruszenia praw pacjenta, powstałego również w wyniku działań podmiotów wykonujących świadczenia niepublicznej opieki zdrowotnej, możesz szukać pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Numer Telefonicznej Infolinii Pacjenta to 800 190 590. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego.
Spory z przedsiębiorcą mającym siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii

Skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim.